Преглед на файлове

Merge pull request 'ci(helm): FIx registry username' (#38) from fix/helmUsername into master

Reviewed-on: #38
tags/v1.3.0
Dany Sluijk преди 10 месеца
родител
ревизия
c204243d85
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .drone.yml

+ 1
- 1
.drone.yml Целия файл

@@ -68,7 +68,7 @@ steps:
DEPLOY_IV:
from_secret: DEPLOY_IV
GIT_COMMITTER_EMAIL: robot@dany.dev
REGISTRY_USERNAME: robot$teenyui
REGISTRY_USERNAME: robot\$teenyui
REGISTRY_PASSWORD:
from_secret: REGISTRY_PASSWORD
- name: Docker


Зареждане…
Отказ
Запис