Tiny UI library for Preact https://git.dany.dev/dsluijk/teenyui
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 
Dany Sluijk fd6cd7912c Merge pull request 'ci(helm): remove the protocol from the registery url' (#43) from ci/chartProto into master před 8 měsíci
example feat(hero): fix responsiveness issues před 8 měsíci
helm feat(helm): add basic helm support před 8 měsíci
src fix(hero): add a small padding below any hero image před 8 měsíci
theme feat(hero): fix responsiveness issues před 8 měsíci
.deploy.enc ci: add deploy key před 8 měsíci
.drone.yml ci(helm): install helm at the release step před 8 měsíci
.editorconfig feat: change the bundler to microbundle před 10 měsíci
.eslintrc.json feat: add basic grid layout před 9 měsíci
.gitignore fix: include style-inject in the npm bundle před 9 měsíci
.npmignore chore(ci): switch to a promotion instead of push event for deployment před 8 měsíci
.prettierrc feat: add basic grid layout před 9 měsíci
.releaserc ci(helm): remove the protocol from the registery url před 8 měsíci
.stylelintrc.json style: update the stying of json files před 10 měsíci
CHANGELOG.md chore(release): 1.3.0 [skip ci] před 8 měsíci
Dockerfile feat: add Docker file and CD před 8 měsíci
LICENSE wip: initial files před 11 měsíci
README.md feat: add basic drone CI před 8 měsíci
nginx.conf feat: add Docker file and CD před 8 měsíci
package.json chore(release): 1.3.0 [skip ci] před 8 měsíci
rollup.config.js feat: split CSS into separate files před 8 měsíci
tsconfig.json feat: output ES modules for tree shaking před 10 měsíci

README.md

teenyui

Drone NPM Version Bundle Size NPM License

An UI library made for Preact