Tiny UI library for Preact https://git.dany.dev/dsluijk/teenyui
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 
 
 
 
 
Dany Sluijk 02adb2dfb3 chore(release): 1.5.3 [skip ci] 2 jaren geleden
example fix(colors): fix small coloring issues 2 jaren geleden
src fix(colors): fix small coloring issues 2 jaren geleden
theme fix(colors): fix small coloring issues 2 jaren geleden
.deploy.enc ci: add deploy key 2 jaren geleden
.drone.yml refactor: remove helm chart 2 jaren geleden
.editorconfig feat: change the bundler to microbundle 2 jaren geleden
.eslintrc.json feat: rewrite a large part of the codebase 2 jaren geleden
.gitignore fix: include style-inject in the npm bundle 2 jaren geleden
.npmignore chore(ci): switch to a promotion instead of push event for deployment 2 jaren geleden
.prettierrc feat: add basic grid layout 2 jaren geleden
.releaserc refactor: remove helm chart 2 jaren geleden
.stylelintrc.json refactor: remove helm chart 2 jaren geleden
CHANGELOG.md chore(release): 1.5.3 [skip ci] 2 jaren geleden
Dockerfile feat: add Docker file and CD 2 jaren geleden
LICENSE wip: initial files 2 jaren geleden
README.md feat: add basic drone CI 2 jaren geleden
nginx.conf feat: add Docker file and CD 2 jaren geleden
package.json chore(release): 1.5.3 [skip ci] 2 jaren geleden
rollup.config.js feat: split CSS into separate files 2 jaren geleden
tsconfig.json feat: output ES modules for tree shaking 2 jaren geleden

README.md

teenyui

Drone NPM Version Bundle Size NPM License

An UI library made for Preact