Tiny UI library for Preact https://git.dany.dev/dsluijk/teenyui
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Dany Sluijk 02adb2dfb3 chore(release): 1.5.3 [skip ci] 3 miesięcy temu
example fix(colors): fix small coloring issues 3 miesięcy temu
src fix(colors): fix small coloring issues 3 miesięcy temu
theme fix(colors): fix small coloring issues 3 miesięcy temu
.deploy.enc ci: add deploy key 4 miesięcy temu
.drone.yml refactor: remove helm chart 4 miesięcy temu
.editorconfig feat: change the bundler to microbundle 6 miesięcy temu
.eslintrc.json feat: rewrite a large part of the codebase 3 miesięcy temu
.gitignore fix: include style-inject in the npm bundle 4 miesięcy temu
.npmignore chore(ci): switch to a promotion instead of push event for deployment 4 miesięcy temu
.prettierrc feat: add basic grid layout 5 miesięcy temu
.releaserc refactor: remove helm chart 4 miesięcy temu
.stylelintrc.json refactor: remove helm chart 4 miesięcy temu
CHANGELOG.md chore(release): 1.5.3 [skip ci] 3 miesięcy temu
Dockerfile feat: add Docker file and CD 4 miesięcy temu
LICENSE wip: initial files 7 miesięcy temu
README.md feat: add basic drone CI 4 miesięcy temu
nginx.conf feat: add Docker file and CD 4 miesięcy temu
package.json chore(release): 1.5.3 [skip ci] 3 miesięcy temu
rollup.config.js feat: split CSS into separate files 4 miesięcy temu
tsconfig.json feat: output ES modules for tree shaking 5 miesięcy temu

README.md

teenyui

Drone NPM Version Bundle Size NPM License

An UI library made for Preact